Felnőttképzési
nyilvántartási szám: 01-1007-04
Intézmény-akkreditációs
lajstromszám: AL-1714


Nyelviskola, FAGILA, oktatás, tanfolyam Nyelvi programjaink akkreditáltak:
Angol nyelvi program PL-4872/001
Német nyelvi program: PL-5830/002.

Céges tanfolyam

Képző intézményünk cégek számára speciális testreszabott programot dolgozott ki. A képzésben résztvevők oktatási programjának lényege, hogy kezdő szinttől egy év alatt képesek legyenek a képzésben résztvevők a köznyelvi kommunikáció szintjén beszélni. A haladó szintről indulókat pedig a középfokú (B2) nyelvvizsgára - továbbiakban igény szerint - a felsőfokú (C1) nyelvvizsgára készítjük fel.

Az idegen nyelvoktatás során arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevő munkájával kapcsolatos szókincset a kiegészítő tematikába beépítsük, valamint nagy súlyt helyezünk arra, hogy már kezdő szinten szerepeltessünk a mindennapi életben előforduló szituációkat, így például

 • üzleti, tárgyalási etikett
 • külföldi vendégek, delegációk fogadása
 • kommunikáció telefonon, üzenethagyás és -vétel
 • hely- és környezetismeret, közlekedés, időjárás, szabadidős program
 • szókincsfejlesztése
Mind az angol, mind pedig a német nyelvi képzéseinket moduláris felépítésű, akkreditált nyelvi programok alapján végezzük, melyeket a Felnőttképzési Akkreditáló Testület akkreditált: Angol nyelvi képzési programunk PL-4872/001, Német nyelvi képzési programunk PL- 5830/002 szám alatt akkreditált.

A nyelvtanfolyam megkezdése előtt minden, nem kezdő képzésben résztvevőnek írásbeli és szóbeli szintfelmérő vizsgán kell részt vennie, amennyiben nem rendelkezik az előző szint elvégzéséről szóló 1 évnél nem régebbi komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azon képzésben résztvevő esetében, aki más képző intézményben vett részt az adott idegen nyelvi képzésben, az adott modul elvégzéséről szóló1 évnél nem régebbi modul igazolással.
A nyelvtanfolyam vagy modul végén képzésben résztvevőink írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, melyről moduligazolást/tanúsítványt kapnak.

Az oktatás módszere - igazodik a képzés céljához tekintettel a képzésben résztvevői specifikumokra
 • tanórák maximális kihasználása
 • önbizalmat növelő, szituatív beszédkészség és hallás utáni megértés fejlesztés
 • munkahelyi kommunikációhoz szükséges szókincsgyarapítás
 • idegen nyelvű íráskészség kialakítása

A képzési rend kialakításánál messzemenően figyelemmel vagyunk az Önök igényeire (tanfolyam időtartama, heti óraszám, órakezdés) Felnőttképzésért felelős vezetőnk rendszeres óralátogatáson ellenőrzi az oktatási célok megvalósítását.
A tanítási órák 45 percesek. A tanóra ára megegyezés szerint, mely elszámolható a 1.5 %-os szakképzési hozzájárulás terhére. ( Az elszámoláshoz szükséges dokumentációt térítésmentesen biztosítjuk!)

A tanfolyam ára tartalmazza:
 • a 45 perces tanári óradíjat
 • előzetes tudás szintfelmérését, képzési tanácsadást
 • modul záróvizsgát
 • módszertani segédanyagokat
 • egyéni konzultációs lehetőségeket
Egyéb oktatási formák (hétvégi szemináriumok, nagyvállalati projektek, intenzív hétvégék) külön megbeszélés tárgyát képezik.