Felnõttképzési
nyilvántartási szám: 01-1007-04
Intézmény-akkreditációs
lajstromszám: AL-1714


Nyelviskola, FAGILA, oktatás, tanfolyam Nyelvi programjaink akkreditáltak:
Angol nyelvi program PL-4872/001
Német nyelvi program: PL-5830/002.

Céges tanfolyam

Képzõ intézményünk cégek számára speciális testreszabott programot dolgozott ki. A képzésben résztvevõk oktatási programjának lényege, hogy kezdõ szinttõl egy év alatt képesek legyenek a képzésben résztvevõk a köznyelvi kommunikáció szintjén beszélni. A haladó szintrõl indulókat pedig a középfokú (B2) nyelvvizsgára - továbbiakban igény szerint - a felsõfokú (C1) nyelvvizsgára készítjük fel.

Az idegen nyelvoktatás során arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevõ munkájával kapcsolatos szókincset a kiegészítõ tematikába beépítsük, valamint nagy súlyt helyezünk arra, hogy már kezdõ szinten szerepeltessünk a mindennapi életben elõforduló szituációkat, így például

 • üzleti, tárgyalási etikett
 • külföldi vendégek, delegációk fogadása
 • kommunikáció telefonon, üzenethagyás és -vétel
 • hely- és környezetismeret, közlekedés, idõjárás, szabadidõs program
 • szókincsfejlesztése
Mind az angol, mind pedig a német nyelvi képzéseinket moduláris felépítésû, akkreditált nyelvi programok alapján végezzük, melyeket a Felnõttképzési Akkreditáló Testület akkreditált: Angol nyelvi képzési programunk PL-4872/001, Német nyelvi képzési programunk PL- 5830/002 szám alatt akkreditált.

A nyelvtanfolyam megkezdése elõtt minden, nem kezdõ képzésben résztvevõnek írásbeli és szóbeli szintfelmérõ vizsgán kell részt vennie, amennyiben nem rendelkezik az elõzõ szint elvégzésérõl szóló 1 évnél nem régebbi komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azon képzésben résztvevõ esetében, aki más képzõ intézményben vett részt az adott idegen nyelvi képzésben, az adott modul elvégzésérõl szóló1 évnél nem régebbi modul igazolással.
A nyelvtanfolyam vagy modul végén képzésben résztvevõink írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, melyrõl moduligazolást/tanúsítványt kapnak.

Az oktatás módszere - igazodik a képzés céljához tekintettel a képzésben résztvevõi specifikumokra
 • tanórák maximális kihasználása
 • önbizalmat növelõ, szituatív beszédkészség és hallás utáni megértés fejlesztés
 • munkahelyi kommunikációhoz szükséges szókincsgyarapítás
 • idegen nyelvû íráskészség kialakítása

A képzési rend kialakításánál messzemenõen figyelemmel vagyunk az Önök igényeire (tanfolyam idõtartama, heti óraszám, órakezdés) Felnõttképzésért felelõs vezetõnk rendszeres óralátogatáson ellenõrzi az oktatási célok megvalósítását.
A tanítási órák 45 percesek. A tanóra ára megegyezés szerint, mely elszámolható a 1.5 %-os szakképzési hozzájárulás terhére. ( Az elszámoláshoz szükséges dokumentációt térítésmentesen biztosítjuk!)

A tanfolyam ára tartalmazza:
 • a 45 perces tanári óradíjat
 • elõzetes tudás szintfelmérését, képzési tanácsadást
 • modul záróvizsgát
 • módszertani segédanyagokat
 • egyéni konzultációs lehetõségeket
Egyéb oktatási formák (hétvégi szemináriumok, nagyvállalati projektek, intenzív hétvégék) külön megbeszélés tárgyát képezik.